System BMS

System automatyki, sterowania, zbierania danych i zarządzania (BMS) budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

jest rozproszonym systemem starowania (DCS), który obok standardowych funkcji realizowanych przez współczesne systemy BMS umożliwia prowadzenie badań w zakresie efektywności energetycznej różnych technologii stosowanych w instalacjach budynkowych.

W systemie BMS MLBE zastosowano wiele międzynarodowych standardów transmisji danych spotykanych w systemach automatyki budynków, co pozwala na włączanie do systemu i badanie różnych urządzeń zewnętrznych. Standardem bazowym systemu jest norma PN-EN ISO 14908 (LON). W systemami zintegrowano sterowanie wszystkimi instalacjami technologicznymi budynku (centrale wentylacji/klimatyzacji, pompy ciepła, agregat chłodu, klimakonwektory pomieszczeniowe, ogrzewanie ścienne, ogrzewanie podłogowe, ogrzewanie sufitowe, belki chłodzące, regulatory zmiennego przepływu powietrza) z wykorzystaniem następujących standardów:

 

  1. LON – lokalne sterowniki i pomieszczeniowe, sterowania pompą ciepła, odczyt parametrów ze stacji pogodowej
  2. BACnet – sterowanie i monitoring 3 central wentylacyjnych
  3. Modbus – sterowanie agregatem AWS, pompą ciepłe powietrze-glikol
  4. LDALI – sterowanie oświetleniem w dwóch salach wielofunkcyjnych
  5. M-bus – odczyt 30 liczników ciepła / energii
  6. OPC – integracja stacji operatorskich

System automatyki zintegrowano na poziomie obiektowych z systemem bezpieczeństwa budynku takimi jak system sygnalizacji włamania i napadu oraz system kontroli dostępu. Rozwiązanie takie pozwoli na przeprowadzenie badań wpływu integracji na efektywność energetyczną budynku zgodnie z normą PN EN 15232.

W systemie sterowania zastosowano nowoczesne programowalne serwery automatyki LINX-121 / LINX-151 moduły LIOB-180, moduły iBase, sterowniki L-DALI oraz panele dotykowe L-VIS.

System BMS MLBE obejmujesz trzy poziomy sterowania:

  • Poziom nadrzędny, którego zadaniem jest obsługa operatorska, zbieranie, przetwarzanie i gromadzenie danych, wizualizacja stanu instalacji technologicznych budynku. Definiowanie i rekonfiguracja zadań sterowania i zabierania danych
  • Poziom sterowników, którego zadaniem jest realizacji algorytmów sterowania poszczególnych agregatów technologicznych oraz grup agregatów
  • Poziom obiektowy, obejmujący czujniki, sterowniki obiektowe oraz elementy wykonawcze bezpośrednio związane z technologią

Fot. Jan Zych