Dach

Na dachu zlokalizowane są urządzenia instalacji cieplnej, wentylacyjnej i elektrycznej.

 

 

Urządzenia instalacji cieplnej to:

 

  • Gazowa powietrzna pompa cieplna PC2 o mocy grzewczej 63kW i chłodniczej 53kW wraz z wymiennikiem
  • Pompa ciepła powietrze-woda PC3 o mocy grzewczej 51,21kW i mocy chłodniczej 60,68kW

Centrale wentylacyjne znajdujące się na dachu to:

  • Centrala CW2 wentylacyjna typu „plug&play” z rekuperatorem krzyżowym o wydajności 650/650 m3/h (nawiew/wywiew)i efektywności ≥62,5% (lato/zima)
  • Centrala CW3 klimatyzacyjna typu „plug&play” z higroskopijnym rekuperatorem obrotowym o wydajności 4950/49 m3/h (nawiew/wywiew) i efektywności ≥ 80,5% (lato/zima).

Centrale wyposażone są w sondy pomiarowe i przewody impulsowe do pomiaru przepływu powietrza.

Na dachu umieszczono dwa kolektory próżniowe oraz 3 kolektory płaskie usprawniające działanie wymiennika ciepłej wody użytkowej. Znajduje się także stacja pogodowa, z której korzysta system BMS.

Zainstalowane są też panele fotowoltaiczne, które zajmują się przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną czyli inaczej wytwarzanie prądu elektrycznego z promieniowania słonecznego przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego.

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy, lecz nie amorficzny ale krystaliczny. Pojedyncze ogniwo jest w stanie wygenerować prąd o mocy 1-6,97W. ogniwa są najczęściej produkowane w panelach o powierzchni 0,2-1,0m2. Ich zaletami są bezobsługowość oraz duża żywotność, gwarantowana na 25 lat.