Lambdomierz

Lambdomierz

Urządzenie do badania przewodności cieplnej według normy ISO 8301 (metodą porównawczą) wraz z systememrotacyjnym, oprogramowaniem, zewnętrzną chodnicą i termoparami

Cechy urządzenia:

Pomiary grubych materiałów oraz dużych paneli

Rozmiary badanych próbek: 760X760mm grubość do 300mm, ustalana ruchomą górną płyta pomiarową

Pomiar przy wykorzystaniu metody pośredniej (według normy ISO 8301). Zakres mierzonej wartości współczynnika przewodności cieplnej: 0,005-0,35W/(mK)

Zakres temperatur możliwy do osiągnięcia na płytach pomiarowych: od -15 do 850C

Aparat wyposażony w zewnętrzne termopary do badania materiałów o współczynniku przewodności cieplnej do 2W/(mK)

Pomiary grubości / ustawienie grubości próbki (odległości między płytami pomiarowymi) z dokładnością do 0,025mm.

Błąd pomiaru współczynnika przewodności cieplnej powinien być mniejszy niż 1%

Urządzenie kalibrowane

Innowacyjny system rotacyjny: dodatkowy obrotowy stojak umożliwiający ustawienie urządzenia pod kątem od 0 do 900 względem poziomu z możliwością dokładnego zmierzenia kąta.

 

Fot. Jan Zych