Lambdomierz

Aparat Płytowy FOX 802

Służy do wyznaczania współczynnika przewodzenia ciepła λ [W/mK] płaskich próbek materiałów izolacyjnych w warunkach stanu ustalonego.

Pomiar aparatem jest wykonywany zgodnie z normami PN-ISO 8301 oraz ASTM C518.

Aparat przeznaczony jest do badania przewodnictwa cieplnego izolacyjnych materiałów budowlanych takich, jak: wełna mineralna, styropian EPS, styrodur XPS, pianka poliuretanowa itp. Możliwy jest pomiar przewodnictwa cieplnego płyt z tworzyw sztucznych lub drewna, a także materiałów ceramicznych. Aparat pozwala zmierzyć opór cieplny przegrody R [m2K/W]. Aparat posiada głowicę obrotową, która pozwala na pomiar próbek, np. zespołów szybowych, ustawionych pod kątem od 0° do 90° do poziomu. Zastosowane rozwiązania pozwalają uzyskać wysoką dokładność pomiarów

 

Dane techniczne urządzenia:


    • Zakres pomiarowy: 0.01 – 0.2 [W/mK]
    • Dokładność: 1 %
    • Powtarzalność: 0.2 %
    • Odtwarzalność: 0.5 %
    • Stabilizacja temperatury: +/- 0.03 [°C]
    • Dokładność pomiaru grubości: +/- 0.025 [mm]

Wymiary obiektu badawczego:


    • Maksymalne: 750*750 [mm]
    • Minimalne: 450*450 [mm]
    • Maksymalna grubość: 300 [mm]

 

 

Fot. Jan Zych