Kotłownia Maszynownia

Kotłownia Maszynownia

Do celów badawczych w budynku zastosowano kilka źródeł ciepła i chłodu oraz urządzenia wentylacji. Źródła ciepła znajdujące się w pomieszczeniach Kotłownia i Maszynownia to:

  • Węzeł cieplny MPEC o mocy 32kW (Kotłownia)
  • Kocioł gazowy o znamionowej mocy grzewczej 53,5kW (Kotłownia)
  • Pompa ciepła solanka/woda PC1 współpracująca z dolnym źródłem w postaci trzech pionowych sond gruntowych o mocy grzewczej 16,9kW (Maszynownia)

Centrala wentylacyjna znajdująca się w pomieszczeniu Maszynownia to centrala CW1 Nawiewno-wywiewna z higroskopijnym rekuperatorem obrotowym o wydajności 1900/1900m3h (nawiew/wywiew) i efektywności ≥79% (lato i zima). Wszystkie źródła ciepła są podłączone przez kolektor rozdzielczy źródłowy do buforów ciepła „ZG” oraz chłodu „ZCH” o pojemności 1500l.

Instalacja wykorzystania ciepła i chłodu składa się z obiegu zewnętrznego i wewnętrznego. Obieg zewnętrzny stanowią 3 sondy geotermalne. Obieg wewnętrzny jest oddzielony od obiegu zewnętrznego za pomocą wymiennika płytowego WC1.

Z wymiennika woda kierowana będzie za pomocą pompy P2 do zbiornika chłodu o pojemności 1500 litrów w formie zbiornika buforowego znajdującego się w Maszynowni, a następnie rozprowadzana na poszczególne odbiorniki chłodu. Chłodzenie odbywać się będzie w sposób pasywny lub aktywny.

W funkcji grzania solanka kierowana będzie za pomocą pompy elektronicznej P1, bezpośrednio na pompę ciepła PC1 solanka/woda, a następnie przez pompę elektroniczną P3, na bufor ciepła „ZG”, skąd rozprowadzana będzie na poszczególne odbiorniki grzewcze. Instalacja pracować będzie na parametrach wody grzewczej 50/400C.

Dodatkowo w pomieszczeniu maszynowni zamontowano wymiennik ciepłej wody użytkowej oraz zestaw hydrofobowy.

 

Fot. Jan Zych