Zestaw komór do badania oporu cieplnego

Uniwersalny Zestaw Komór Laboratoryjnych Do Badania Oporu Cieplnego

jest przeznaczony do określania właściwości przegród budowlanych wiązanych z przenikaniem ciepła w stanie ustalonym

dwoma różnymi metodami: metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza oraz metodą osłoniętej skrzynki grzejnej.

Metoda skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza

jest przeznaczona do badania próbek badawczych jednorodnych oraz średnio niejednorodnych przegród budowlanych (mury, stropodachy, stropy, podłogi). Podstawową mierzoną wielkością jest opór cieplny pomiędzy powierzchniami próbki.

Podstawowym dokumentem zawierającym wymagania związane z konstrukcją aparatu badawczego, szczegółową technologią badań, rodzajem i rozmieszczeniem czujników pomiarowych oraz dokładnością pomiarów jest norma: PN-EN 1934:1999 Właściwości cieplne budynków – Określanie oporu cieplnego metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza. Mury.

Stanowisko badawcze zapewnia możliwości badania murów, oporu cieplnego stropodachów, stropów i podłóg.

Metoda osłoniętej skrzynki grzejnej

jest przeznaczona do badania próbek badawczych niejednorodnych przegród budowlanych (drzwi i okna). Podstawową mierzoną wielkością jest współczynnik przenikania ciepła przez próbkę. Podstawowymi dokumentami zawierającymi wymagania związane z konstrukcją aparatu badawczego, szczegółową technologią badań, rodzajem i rozmieszczeniem czujników pomiarowych oraz dokładnością pomiarów są normy: PN-EN ISO 12567-1:2010 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej –Część 1: Kompletne okna i drzwi PN-EN ISO 12567-2:2006 Cieplne właściwości użytkowe okien i drzwi – Określanie współczynnika przenikania ciepła metodą skrzynki grzejnej –Część 2: Okna dachowe i inne okna wystające z płaszczyzny PN-EN ISO 8990:1998 Izolacja cieplna – Określanie właściwości związanych z przenikaniem ciepła w stanie ustalonym – Metoda kalibrowanej i osłoniętej skrzynki grzejnej

Warunki termiczne pomiarów

Sprzęt laboratoryjny umożliwia utrzymanie w komorze ciepłej temperatury w zakresie od 0°C do +40°C , w komorze zimnej temperatury w zakresie od -20°C do +40°C i jednoczesnej różnicy temperatury między komorą ciepłą a zimną co najmniej 40K.

Temperatura otoczenia komór będzie utrzymywana w zakresie od minimum 10°C do maksimum 32°C.

1. Wymagania dotyczące szczególnych warunków badań próbek murowych metodą skrzynki grzejnej i ciepłomierza

Maksymalna grubość przegród badanych w aparacie metodą skrzynki grzejnej z użyciem ciepłomierza wynosi 58 cm, a ich współczynnik przenikania ciepła nie mniej niż 0,1 W/(m2K).

2. Wymagania dotyczące szczególnych warunków badań próbek drzwi i okien metodą skrzynki grzejnej

Maksymalna grubość przegród badanych w aparacie metodą skrzynki grzejnej wynosi 50 cm, a ich minimalny współczynnik przenikania ciepła dla okien 0,5 W/(m2K), dla drzwi 0,6 W/(m2K).

 

Fot. Jan Zych