PIV

System pomiarowy PIV

(Particle Image Velocimetry)

System ten umożliwia realizację następujących celów badawczych:

  • Dokładne pomiary (z rejestracją i obróbką danych) wektorów prędkości powietrza w wybranych obszarach przestrzeni KKC występujące przy określonym wyposażeniu i zmiennych parametrach pracy poszczególnych instalacji wentylacyjno chłodząco grzewczych (HVAC) współpracujących z KKC,
  • Dokładne parametry (z rejestracją i obróbką danych) wektorów prędkości występujących przy opływie elementów instalacji HVAC (zawory, lamele, przepustnice, nawiewniki, dysze, regulatory przepływu, wirniki turbin itp.)
  • Możliwość rejestracji wektorów prędkości w przestrzeniach o kształcie sześcianu o wymiarach w zakresach od 1mm do 1 000mm (min)
  • Zakres prędkości od 0,02 m/s do 50 m/s (min)
  • Pomiary w stanach nieustalonych przez okres minimum 10 minut

Fot. Jan Zych