Robot

Robot samobieżny wyposażony jest w 3 zestawy czujników do pomiaru mikroklimatu.

Urządzenie jest unikatowe, wykonane na zmówienie.

W skład robota wchodzą:

Platforma mobilna

 • Rozwiązanie oparte na autonomicznej platformie mobilnej z możliwością autonomicznego ruchu platformy bez ingerencji operatora,
 • Robot posiada możliwość przemieszczania się na płaskiej powierzchni wewnątrz budynków,
 • W trakcie pracy następuje ciągły zapis danych pomiarowych w pamięci komputera wewnętrznego oraz transmisji bezprzewodowej na dowolny inny komputer
 • Zasilanie akumulatorowe pozwala na 15 godzin ciągłej bezobsługowej pracy robota
 • Platforma posiada maszt o wysokości do 3m, na którym można przymocować trzy zestawy sensorów pomiarowych
 • Robot pomiarowy pracuje w zakresie temperatur +100C do +400C oraz w zakresie do 85% wilgotności
 • Platforma wyposażona jest w zestaw sensorów pomiarowych sprawdzających odległości od przeszkód w otoczeniu robota i umożliwiających bezkolizyjne poruszanie się w pomieszczeniach oraz posiada system do pomiaru położenia platformy, który umożliwia ustalenie bieżącej pozycji na tarasie przejazdu
 • Oprogramowanie umożliwia monitorowanie oraz sterowanie pracy robota
 • Platforma daje możliwość obsługi systemu robota z poziomu dowolnego komputera lub urządzenia przenośnego z systemem operacyjnym

System pomiaru mikroklimatu przy użyciu robota mobilnego:

 • Czujniki umożliwiają wykonywanie zautomatyzowanych pomiarów mikroklimatu po wcześniejszym zaprogramowaniu i zadaniu podstawowych parametrów (siatka pomiarów, ilość pomiarów, czas wykonywanie pojedynczej serii pomiarów)
 • Pomiar parametrów mikroklimatu odbywa się równocześnie (+/- 1s) na trzech poziomach dla każdego punktu pomiarowego w pomieszczeniu
 • System pomiarowy zabudowany umożliwia pomiar warunków mikroklimatu (pomiar temperatury powietrza, średniej temperatury promieniowania, wilgotności i prędkości przepływu powietrza)
 • Czujniki oparte są na systemie mierników mikroklimatu, spełniających wymagania norm PN-EN ISO
 • Pojedynczy zestaw czujników zawiera:

Czarną kulę – miernik promieniowania cieplnego, termometr wilgotny z naturalna wentylacją, sondę psychrometryczną oraz sondę anemometryczną

 • Na podstawie pomiarów dokonywane są obliczenia wartości zgodnych z przytoczonymi w opisie normami takich jak:

PMV – przewidywana ocena średnia komfortu cieplnego

PPD – przewidywany odsetek osób niezadowolonych

Jednostka odbiorcza

Urządzenie zbierające dane przesłane z czujników robota i transferujące je do jednostki centralnej. Zestaw jest wyposażony w jednostkę centralną o parametrach pozwalających na analizę bardzo dużej ilości odczytów z robota oraz przeprowadzanie symulacji obliczeniowych dla zaprogramowanych doświadczeń w programach typu Ansys

 

Fot. Jan Zych