Seminaria

  • Drukuj
  • 06.02.2019 r., g. 10:00: Optymalizacja w procesie projektowania obiektów budowlanych z uwzględnieniem wskaźnika śladu węglowego i śladu wodnego - mgr inż. Jakub Rudolf

     

 

 

  • 11.01.2017 r., g. 13:00: Efektywność energetyczna centrali wentylacyjnej z gruntowym, powietrznym wymiennikiem ciepła - mgr inż. Jakub Rudolf

  • 18.01.2017 r., g. 13:00: Inteligentne oświetlenie w budynku - mgr inż. Mirosław Dechnik