Nauka

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-13 – strategiczne dla PK i regionu centrum naukowobadawcze w Krakowie

 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (MLBE) otwarto oficjalnie 9 października 2014 r. na Politechnice Krakowskiej. To unikatowe centrum naukowo-badawcze, w którym na dużą skalę prowadzone są badania technologii energooszczędnych, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych oraz komfortu użytkowania budynków niskoenergetycznych. Projekt, wart ponad 20 mln zł, został dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego powstało na terenie głównego kampusu Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej. 5-kondygnacyjny budynek o powierzchni 1100 m2 został zbudowany zgodnie z rygorystycznymi standardami obiektów niskoenergetycznych. Charakteryzuje się zwartą bryłą, nowoczesną wyprawą elewacyjną i zastosowaniem zaawansowanych systemów instalacyjnych. Pod względem izolacyjności i szczelności obudowy spełnia wymagania charakteryzujące budynki pasywne.

 

Ściany zewnętrzne i elewacje szklane są elementami samonośnymi. To umożliwia ich wymianę oraz wprowadzanie zamiennych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych w zależności od potrzeb badawczych. Szczegółowe rozwiązania detali architektonicznych pozwalają na zminimalizowanie efektu tzw. mostków termicznych. Zarówno przegrody pełne, jak i fasady szklane budynku są elementami badawczymi. Obiekt został całkowicie zautomatyzowany przy użyciu systemów inteligentnego sterowania, zastosowano w nim systemy ogrzewania i wentylacji o różnym charakterze i parametrach. Jest zasilany energią z ze zróżnicowanych źródeł, w tym ze źródeł odnawialnych.

 

W strukturze budynku umieszczono ok. 3 tysiące specjalistycznych czujników, które monitorują m.in. 14 stworzonych we wnętrzu stref klimatycznych i energetycznych.

Strefy te wyposażono w pracujące niezależnie systemy klimatyzacyjno-wentylacyjne.

Pozwala to na ocenę efektywności energetycznej badanych systemów instalacyjnych.

 

W Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego naukowcy Politechniki Krakowskiej prowadzą dwa typy badań – badania podstawowe, wykonywane w warunkach laboratoryjnych przy użyciu sprzętu badawczego oraz badania „in situ” (łac. „w miejscu”), prowadzone na podstawie odczytów z systemu pomiarowego budynku w trakcie jego użytkowania. Badania „in situ” czyli badania obiektów w warunkach naturalnych to jedna z bardziej obiecujących i rozwojowych metod badawczych, pozwalająca na sformułowanie dokładnych wniosków o funkcjonowaniu budynku. MLBE jest jedynym w Polsce kompleksowym laboratorium w skali naturalnej, umożliwiającym badania energooszczędności materiałów, instalacji oraz poszczególnych elementów budynku.

 

Laboratorium zostało wyposażone w specjalistyczny sprzęt do badań nowoczesnych technologii, rozwiązań materiałowych, konstrukcyjnych i instalacji, a także sprzęt do oceny komfortu cieplnego osób w budynku i mikroklimatu wnętrz. Szerszy opis niektórych urządzeń można znaleźć z zakładce "urządzenia".

 

To m.in.:

  • manekin termiczny, umożliwiający prowadzenie badań z symulacją ruchu człowieka, przeznaczony do badań komfortu użytkowania pomieszczeń w zależności od zastosowanych systemów instalacyjnych
  • zestaw aparaturowy do badań wybranych parametrów paneli fotowoltaicznych, np. wydajności energetycznej modułów fotowoltaicznych, stopnia konwersji energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną w ogniwach wykonanych w różnych rodzajach technologii
  • komora do precyzyjnego tworzenia zadanych warunków temperaturowo-wilgotnościowych w przestrzeniach roboczych
  • system wysokoczułych kamer, umożliwiający 3-wymiarowy pomiar wektorów pól prędkości
  • skaner 3D z opcją tworzenia obrazów termograficznych trójwymiarowych
  • innowacyjny robot sterowany automatycznie do pomiarów temperatury powietrza na zadanych wysokościach
  • kamera termowizyjna do rejestrowania promieniowania długofalowego z możliwością przejścia na obraz pola temperatury
  • zaawansowane programy komputerowe do projektowania i monitorowania budynków niskoenergetycznych, analiz i obliczeń inżynierskich, wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku.

 

MLBE będzie służyć naukowcom, doktorantom i studentom PK oraz innych jednostek naukowych. Laboratorium wzmacnia pozycję Małopolski jako regionu innowacji, który może się stać krajowym liderem w dziedzinie technologii niskoenergetycznych. Do takiej roli aspiruje także Politechnika Krakowska, której eksperci zajmują się zagadnieniami energooszczędności w budownictwie od ponad 20 lat.

 

Projekt Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego został dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, a zrealizowany w partnerstwie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz Gminą Tarnów i tamtejszym Zespołem Szkół Budowlanych (powstał tu „Poligon Energooszczędności”).

Całkowity koszt projektu to 20 087 722,50 zł

 

Więcej informacji udzieli:

 

 

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak