Oferta badawcza skierowana jest do producentów materiałów budowlanych, projektantów, deweloperów oraz inwestorów prywatnych.

Badania będą prowadzone na sprzęcie i infrastrukturze wytworzonych w ramach projektu MRPO nr MRPO.05.01.00-12-089/12 

 

Prowadzimy badania materiałów, instalacji, komfortu cieplnego, szczelności budynków, poziomu zapylenia, poziomu hałasu.
Wykonujemy ekspertyzy z zakresu budownictwa.

 

Ogłoszenia o naborze do badań znajdują się poniżej. 

Ogłoszenie o naborze do badań właściwości cieplnych powłok refleksyjnych

Ogłoszenie o naborze do badań właściwości cieplnych zespołów szybowych

Ogłoszenie o naborze do badań właściwości cieplnych przegród pokrytych farbą fotokatalityczną

Ogłoszenie o naborze do badań oporu cieplnego oraz współczynnika przenikania ciepła dla ścian o konstrukcji drewnianej

Ogłoszenie o naborze do badań właściwości cieplnych mat izolacyjnych

Ogłoszenie o naborze do badań systemów ogrzewania płaszczyznowego - ściennych płyt grzewczych

Ogłoszenie o rozpoczęciu badań właściwości cieplnych płyt podłogowych

Ogłoszenie o rozpoczęciu badań właściwości cieplnych przegród z powłokami kompozytowymi

Ogłoszenie o rozpoczęciu badań właściwości cieplnych konstrukcji szkieletowych

Badania właściwości cieplno - wilgotnościowych przegród budowlanych - badanie wstrzymane

Badania właściwości cieplnych zawiesin bentonitowych - badanie wstrzymane

Badania mikroklimatu - badanie zakończone - wynik badania

Badanie konstrukcji szkieletowej - wyniki badania

Badanie przenikalności ciepła przez przegrodę pokrytą izolacyjną powłoką kompozytową - wyniki badania

Badanie właściwości cieplnych wybranych płyt podłogowych - wyniki badania

 

 

 

Ogłoszenie o naborze do badań właściwości cieplnych wielowarstwowych paneli termoizilacyjnych

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ogłasza nabór do badań właściwości cieplnych wielowarstwowych paneli termoizolacyjnych. Badania są wykonywane w trybie niekomercyjnym, a efektem prac badawczych będzie publikacja naukowa, bez wskazania nazw handlowych, towarowych, firmowych itp.

 

Zainteresowanych badaniami prosimy o kontakt:

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L6

Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Krakowska

31-155 Kraków, ul. Warszawska 24

 

tel. 12-628 30 63

e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ogłoszenie o naborze do badań systemów ogrzewania płaszczyznowego - ściennych płyt grzewczych

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ogłasza nabór na wykonanie badań polegających na badaniu wydajności i straty ciśnienia przy przepływie medium grzewczego – wody w systemach ogrzewania płaszczyznowego - ściennych płyt grzewczych.

 

Celem badań jest  wyznaczenie charakterystyki wydajności w zależności od temperatury medium i przepływu oraz wyznaczenie charakterystyki strat ciśnienia w zależności od przepływu przez grzejnik płaszczyznowy.   

Badanie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest pozytywna ocena merytoryczna wniosku (załącznik nr 1).

 

Pobierz załącznik

 

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6

Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków

 

Termin składania wniosków: 19.07.2017

 

 

Ogłoszenie o naborze do badań właściwości cieplnych ceramicznych elementów murowych

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ogłasza nabór na wykonanie badań właściwości cieplnych (współczynnika λ) ceramicznych elementów murowych.

Celem badania będzie opracowanie nowego produktu o lepszych właściwościach cieplnych. Wymiary próbek nie mogą przekraczać 254 mm (10") w kierunku grubości przegrody, a w pozostałych kierunkach 760 mm.

Badanie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest pozytywna ocena merytoryczna wniosku (załącznik nr 1) oraz dostarczenie wyposażenia niezbędnego do wykonania badania, zgodnie z zestawieniem (załącznik nr 2).

 

Pobierz wniosek (Załącznik nr 1)

 

Pobierz zestawienie (Załącznik nr 2)

 

 

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

lub

 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

Politechnika Krakowska

 

31-155 Kraków, ul Warszawska 24

 

Termin składania wniosków: 18.05.2015

 

 

W MLBE L-6 możliwe jest prowadzenie następujących badań:

  • pomiary zużycia nośników energii w budynku przy zastosowaniu różnych technologii i instalacji
  • pomiary temperatury, wilgotności, komfortu cieplnego w pomieszczeniach
  • badania wpływu systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń na parametry komfortu
  • pomiary charakterystyce cieplnych badanych przegród budowlanych
  • badania i modelowanie wewnętrznych zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste i nieprzeźroczyste do pomieszczeń
  • badanie wpływu automatyki, układów regulacji i inteligentnego sterowania na jakość klimatu wewnętrznego
  • sposoby szacowania kosztów eksploatacji poszczególnych systemów w kontekście przewidywanych kosztów inwestycyjnych na poszczególne (badane) technologie
  • obliczenia kosztów energii dla budynku wykonanego w badanych technologiach z uwzględnieniem wykorzystania własnych źródeł zasilania obiektu
  • badania wpływu poszczególnych sposobów oszczędzania energii w budynku na jego kwalifikację energetyczną
  • modelowanie i symulacje dynamiczne efektywności energetycznej budynków energooszczędnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6 współpracuje z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.

Ogłoszenie o naborze do badań mikroklimatu

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego ogłasza nabór na wykonanie badań polegających na badaniu mikroklimatu i komfortu cieplnego w pomieszczeniach objętych budynków historycznych bez ingerencji w strukturę budynku w celu znalezienia optymalnego rozwiązania redukującego zyski cieplne przez przeszklenia.

Badanie jest bezpłatne. Warunkiem uczestnictwa jest pozytywna ocena merytoryczna wniosku (załącznik nr 1).

Pobierz załącznik

Wypełniony wniosek należy wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

Politechnika Krakowska

31-155 Kraków, ul Warszawska 24

Termin składania wniosków: 18.05.2015