Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego członkiem Komisji ds. Przewodów Doktorskich w dziedzinie materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego i fizyki budowli.

Na wniosek dr hab. inż. Izabeli Hager, prof. PK przewodniczącej Komisji ds. Przewodów  Doktorskich w dziedzinie materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego i fizyki budowli oraz Uchwały Rady Naukowej z dnia 15.01.2020 roku dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK został włączony w skład ww. Komisji,  zajmującej się sprawami związanymi z przewodami doktorskimi na Wydziale Inżynierii Lądowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport

Czytaj więcej...