W MLBE L-6 możliwe jest prowadzenie następujących badań:

 • Drukuj
 • pomiary zużycia nośników energii w budynku przy zastosowaniu różnych technologii i instalacji
 • pomiary temperatury, wilgotności, komfortu cieplnego w pomieszczeniach
 • badania wpływu systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń na parametry komfortu
 • pomiary charakterystyce cieplnych badanych przegród budowlanych
 • badania i modelowanie wewnętrznych zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste i nieprzeźroczyste do pomieszczeń
 • badanie wpływu automatyki, układów regulacji i inteligentnego sterowania na jakość klimatu wewnętrznego
 • sposoby szacowania kosztów eksploatacji poszczególnych systemów w kontekście przewidywanych kosztów inwestycyjnych na poszczególne (badane) technologie
 • obliczenia kosztów energii dla budynku wykonanego w badanych technologiach z uwzględnieniem wykorzystania własnych źródeł zasilania obiektu
 • badania wpływu poszczególnych sposobów oszczędzania energii w budynku na jego kwalifikację energetyczną
 • modelowanie i symulacje dynamiczne efektywności energetycznej budynków energooszczędnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6 współpracuje z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.