W MLBE L-6 możliwe jest prowadzenie następujących badań:

  • pomiary zużycia nośników energii w budynku przy zastosowaniu różnych technologii i instalacji
  • pomiary temperatury, wilgotności, komfortu cieplnego w pomieszczeniach
  • badania wpływu systemów ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń na parametry komfortu
  • pomiary charakterystyce cieplnych badanych przegród budowlanych
  • badania i modelowanie wewnętrznych zysków ciepła od promieniowania słonecznego przez przegrody przeźroczyste i nieprzeźroczyste do pomieszczeń
  • badanie wpływu automatyki, układów regulacji i inteligentnego sterowania na jakość klimatu wewnętrznego
  • sposoby szacowania kosztów eksploatacji poszczególnych systemów w kontekście przewidywanych kosztów inwestycyjnych na poszczególne (badane) technologie
  • obliczenia kosztów energii dla budynku wykonanego w badanych technologiach z uwzględnieniem wykorzystania własnych źródeł zasilania obiektu
  • badania wpływu poszczególnych sposobów oszczędzania energii w budynku na jego kwalifikację energetyczną
  • modelowanie i symulacje dynamiczne efektywności energetycznej budynków energooszczędnych z wykorzystaniem specjalistycznych programów komputerowych

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6 współpracuje z innymi ośrodkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą.