Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - kontakt

mgr inż. Jakub Rudolf

Ilustracja kontaktu

Jakub Rudolf – urodzony w 1981 roku w Zakopanem. Absolwent Politechniki Krakowskiej Wydziału Inżynierii Środowiska. Ponad 10 letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji sanitarnych grzewczych i wentylacyjnych. Współautor ponad 100 projektów instalacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz usługowych. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, uczestnik projektu Nowy Ekspert oraz kursów organizowanych przez Fundację Poszanowania Energii w zakresie budownictwa pasywnego i energooszczędnego. Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń. Członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.