Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - kontakt

dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak

Ilustracja kontaktu

Małgorzata Fedorczak-Cisak – Absolwentka Politechniki Krakowskiej. Specjalista fizyki budowli. Członek Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Komitetów, członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Współautorstwo oraz koordynacja projektu wdrożeniowego Poligon Energooszczędności, będącego komplementarną częścią z projektem Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, którego celem jest upowszechnienie budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego w Małopolsce, w szczególności w programach Szkół Zawodowych o profilu budowlanym.

Adiunkt