Przenośny System do pomiarów przepływu ciepła ISOMET 2114

Właściwości:

 Pomiar przewodności cieplnej, współczynnika dyfuzji, pojemności cieplnej i temperatury,

Zwarta kompaktowa budowa,

Kolorowy wyświetlacz,

Transmisja danych w formatach USB i RS232,

Wewnętrzna pamięć danych pomiarowych,

Bezpieczna walizka transportowa.

 

Przyrząd ISOMET2114 jest przenośnym urządzeniem przeznaczonym do pomiarów parametrów przepływu ciepła, wyposażonym w szeroki zakres pomiarowy i przeznaczonym dla materiałów:

izotopicznych, komórkowych materiałów izolacyjnych, tworzyw sztucznych, szkła i minerałów.

Zakres pomiarowy zależy od zastosowanej sondy i obejmuję wartości od 0,015 W/mK do 6,0 W/mK w 7 podzakresach dla różnych sond pomiarowych.

Przyrząd wyposażony jest w dwa opcjonalne typy sond pomiarowych: sondy igłowe dla materiałów miękkich, sondy powierzchniowe dla materiałów twardych. Została zastosowana dynamiczna metoda pomiarowa, która pozwala na wydatne skrócenie czasu trwania pomiarów w porównaniu z metodami tradycyjnymi.

Wbudowane menu, kolorowy wyświetlacz oraz klawiatura alfanumeryczna, pozwalają na aktywną komunikację z jednostką pomiarową. Dane pomiarowe są zapamiętywane w wewnętrznej pamięci o dużej pojemności. Dane te można wyświetlić na wyświetlaczu lub przesłać do PC za pomocą USB lub RS232.

Dane kalibracyjne przechowywane są w pamięci wewnętrznej przyrządu. Dołączone oprogramowanie pozwala na rekalibracje na materiałach wzorcowych oraz zapamiętanie jej rezultatów. Przyrząd może być zasilany z sieci lub z wbudowanych akumulatorów.

 

Zastosowania:

Inżynieria:

pomiar przepływu ciepła w materiałach budowlanych

optymalizacja materiałów izolacyjnych

Geologia:

pomiary przepływu ciepła w gruncie, piasku, skałach itp.

optymalizacja materiałów izolacyjnych.

Przemysła chemiczny:

pomiary przepływu ciepła w substancjach chemicznych, smarach, tworzywach sztucznych

Przemysł drzewny:

pomiar przepływu ciepła w drewnie

optymalizacja procesu suszenia

Przemysł tekstylny:

optymalizacja komfortu cieplnego tkanin

 

Specyfikacja techniczna: