ZAPROSZENIE NA XCVIII OTWARTE FORUM URBANISTÓW

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Towarzystwa Urbanistów Polskich, w ramach Otwartego Forum Dyskusyjnego Urbanistów, które odbędzie się 15 maja 2024 r. (środa), o godzinie 18.00, tym razem w budynku Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechniki Krakowskiej na kampusie Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej 24.

 

Temat przewodni spotkania: „DELIMITACJA OBSZARU ZABUDOWY ŚRÓDMIEJSKIEJ W PROCEDURZE SPORZĄDZANIA PLANU OGÓLNEGO”. Szczegóły w dołączonym zaproszeniu.