VIESSMANN CLIMATE SOLUTIONS

27 lutego bieżącego roku miało miejsce zebranie w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, na które zostali zaproszeni przedstawiciele Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań oraz deweloperzy. Tematem przewodnim wydarzenia było zastosowanie kompleksowych systemów ogrzewania marki Viessmann w celu zredukowania emisji dwutlenku węgla w sektorze budowlanym. Wydarzenie to zyskało wsparcie Fundacji Świadomi Klimatu.

 

Podczas tego spotkania, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z prelekcjami dr inż. arch. Michała Ciuły, który omawiał problematykę śladu węglowego w budownictwie, oraz mgr inż. Łukasza Sajewicza, który skoncentrował się na przedstawieniu kompleksowych rozwiązań oferowanych przez firmę Viessmann w kontekście budownictwa. Dorota Winiarska, prezes Fundacji Świadomi Klimatu, przedstawiła cele i inicjatywy prowadzone przez Fundację. Zakończenie spotkania stanowił panel dyskusyjny, który umożliwił uczestnikom wymianę opinii i przemyśleń odnośnie do przyszłych działań w obszarze budownictwa zorientowanego na oszczędzanie energii.