MONOGRAFIA

"Tynki szlachetne okresu modernizmu" - ważny wkład w dziedzinę konserwacji

 

Z radością informujemy o wydaniu monografii pt. "Tynki szlachetne okresu modernizmu - Problemy ochrony", która stanowi znaczący wkład w dziedzinę konserwacji architektonicznej. Skupiając się na jednym z kluczowych elementów estetycznych modernizmu - tynkach szlachetnych - autorzy tej publikacji oferują dogłębne spojrzenie na ich historię, techniki wykonania i współczesne wyzwania konserwatorskie.

 

W serii artykułów, autorstwa ekspertów takich: jak dr hab. inż. arch. Marcin Furtak i dr Waldemar Komorowski, dr hab. Bogusław Krasnowolski, dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, dr Mariusz Wrona, dr hab. inż arch. Robert Hirsch, dr Paweł Karaszkiewicz, dr inż. arch. Marek Barański, dr inż. Barbara Ksit, mgr Bożena Boba – Dyga, dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak monografia eksploruje różnorodne aspekty tych wyjątkowych wykończeń elewacyjnych. Od ich znaczenia w odradzającej się Polsce przedwojennej, poprzez wyzwania związane z ich zachowaniem, aż po technologie konserwatorskie zastosowane w projektach takich jak te Zbigniewa Kupca w Gdyni.

 

Prof. dr hab. Zdzisława Tołłoczko w swojej opinii podkreśla, że publikacja stanowi istotny przyczynek do dalszych badań w tej dziedzinie. Dr hab. inż. Dariusz Bajno prof. PBŚ z kolei pozytywnie ocenia monografię jako doskonały materiał naukowy i dydaktyczno-techniczny.

 

Publikacja wyróżnia się nie tylko bogactwem merytorycznym, ale i interdyscyplinarnym podejściem do tematu. Artykuły, począwszy od "Tynków szlachetnych odrodzonej Polski" przez "Technologie konserwatorskie vs. modernistyczne tynki" aż po "Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań dla osiągnięcia neutralności klimatycznej budynków zabytkowych", prezentują szeroki zakres zagadnień - od historycznych i kulturowych po techniczne i praktyczne.

 

Każdy rozdział dostarcza cennych informacji i wniosków, które są nie tylko istotne dla specjalistów w dziedzinie konserwacji, ale także dla szerokiego grona osób zainteresowanych ochroną i zachowaniem dziedzictwa architektonicznego. Monografia ta jest bezcennym źródłem wiedzy, wskazując na konieczność holistycznego podejścia do konserwacji i ochrony tynków szlachetnych, będących kluczowym elementem dziedzictwa modernizmu.

 

Zachęcamy do zapoznania się z tą publikacją, aby zrozumieć znaczenie i wyzwania związane z ochroną tynków szlachetnych, które stanowią integralną część naszego historycznego i kulturowego krajobrazu.

 

https://wydawnictwo.pk.edu.pl/sklep/