ZAPRASZAMY NA KONFERENCJĘ ZABYTKI I ENERGIA

Organizator konferencji Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego zaprasza do udziału w

IV EDYCJI KONFERENCJI ZABYTKI I ENERGIA - CZYNNIK EKOLOGICZNY W OBIEKTACH ZABYTKOWYCH, 

 

Więcej informacji, oraz rejestracja uczestników na stronie internetowej wydarzenia: zie.pk.edu.pl

 

Problemy ochrony konserwatorskiej wybranych obiektów o uznanej wartości historycznej i kulturowej od lat przyciągają uwagę środowisk historyków sztuki, architektów i inżynierów. Zagadnienie konserwacji zabytków jest wszechobecne w dyskusji nad tożsamością miejsca, czasu i dorobku materialnego minionych pokoleń a nowoczesne technologie zaangażowane w działania na rzecz ochrony wybranych obiektów, pozwalają na coraz bardziej skuteczną opiekę nad nimi. Dotychczasowe dyskusje nie podejmowały jednak zagadnień związanych z wpływem działań konserwatorskich na środowisko naturalne.

 

Czwarta odsłona konferencji „Zabytki i Energia” poświęcona będzie zagadnieniom związanym z wpływem czynnika ekologicznego na doktryny, metodykę oraz praktyczne prace związane z ochroną obiektów historycznych.  Obiekty powstałe przed 1960 rokiem stanowią pokaźny zasób obiektów budowlanych w Polsce są zatem interesujące z punktu widzenia procesów utrzymania, adaptacji, konserwacji i utylizacji. To zainteresowanie wynika w dużej mierze z konieczności zapewnienia  zgodności działań konserwatorskich ze strategiami nakładającymi na Polskę obowiązek zmierzania w stronę neutralności środowiskowej. Ślady środowiskowe, ślad węglowy, zaoszczędzone jednostki energii (negawaty) czy cykl życia budynków wpisujący się w gospodarkę o obiegu zamkniętym pojawiają się zatem na płaszczyźnie konserwatorskiej jako element nowy ale i nieodzowny.

 

Poprzednie Konferencja „ Zabytki i Energia ” łączyły tematykę ochrony i konserwacji historycznych budynków z zagadnieniami materiałowymi, technologicznymi i projektowymi. Ich efektem było wypracowanie nowatorskich produktów, zawiązywanie porozumień pomiędzy interesariuszami i instytucjami konserwatorskimi i opracowywanie pomocy edukacyjnych dla środowiska konserwatorskiego. Tym razem mamy nadzieję, na wprowadzenie do dyscypliny konserwacji zagadnień nowych i niezwykle aktualnych. 

 

 

PROGRAM

 

 

Dzień Pierwszy 16.11.2023

 

10:00 - 10:05.............................................................Otwarcie Konferencji

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, 

Politechnika Krakowska

 

10:05 - 10:30.............................................................Na tropie śladu węglowego. Razem, czy osobno?

dr hab. szt.   Monika Bogdanowska 

Narodowy Instytut Dziedzictwa

 

10:30 - 10:55.............................................................Czynnik ekologiczny w ochronie zabytków

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, 

Politechnika Krakowska

 

 

10:55 - 11:20.............................................................Problematyka integralności technologicznej obiektów zabytkowych (...)

dr inż. arch. Piotr Turkiewicz

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

w Krakowie

 

11:20 - 11:45.............................................................Klimat, historia, geopolityka. Doświadczenia i prognozy

mgr Roman Marcinek 

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków

 

11:45 - 12:10.............................................................Gospodarka o obiegu zamkniętym i ekoprojektowanie  (...)

dr hab. Joanna Kulczycka, prof. AGH

Akademia Górniczo - Hutnicza

&

mgr Agnieszka Nowaczek

Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi

i Energią Polskiej Akademii Nauk

 

12:10 - 12:30............................................................Przerwa kawowa

 

 

12:30 - 12:55............................................................Ślad węglowy w budynkach pierwszej połowy XX w.

mgr inż. arch.  Michał Ciuła                                     

Politechnika Krakowska

 

 

12:55 - 13:20............................................................Wspieranie zrównoważonej przyszłości (...)

mgr inż. Katarzyna Kiprian

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych 

 

13:20 - 13:45............................................................Technologia i produkcja prawdziwego klinkieru

mgr inż. Robert Cich

Kierownik Regionalny

Kingklinker

 

 

13:45 - 14:10............................................................Zielona chemia od Grupy PCC

mgr inż. Dariusz Pyrlik

Menadżer ds. rozwoju rynku

PCC

 

 

14:10 - 14:35...........................................................Ślad węglowy w budownictwie - ekologiczna wizja przyszłości

Kamila Mastalerz

&

Weronika Pelczyk

Koło naukowe EkoPOWER

Politechnika Krakowska

 

 

Dzień Drugi 17.11.2023

 

10:00 - 11:00 ..........................................................Wyjazd do Nowego Wiśnicza

                                                                               

11:00 - 12:30...........................................................Zwiedzanie Zakładu Karnego w Nowym Wiśniczu

 

12:30 - 12:40...........................................................Spacer na zamek w Nowym Wiśniczu

 

12:40 - 14:00...........................................................Obiad - zamek w Nowym Wiśniczu

 

14:00 - 15:00...........................................................Zakończenie konferencji, powrót do Krakowa

 

 

Zapraszamy!