WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM (WMCAUS 2022)

 

Nasz doktorant, mgr inż. Henryk B. Łoziczonek zajmuje się w MLBE badaniem właściwości cieplnych mikrosferowych powłok termoizolacyjnych (MPT).

 

Na konferencji WORLD MULTIDISCIPLINARY CIVIL ENGINEERING-ARCHITECTURE-URBAN PLANNING SYMPOSIUM (WMCAUS 2022)

był autorem oraz współautorem trzech prezentacji związanych z jego pracą badawczą.