Konferencja: "Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego"

Dnia 22 kwietnia 2022 r., w Krakowie, odbyła się konferencja Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego zorganizowana przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań.

Wzięło w niej udział ok. 30 ekspertów z dziedzin związanych z budownictwem i architekturą oraz licznie zgromadzeni uczestnicy.,

Tematem konferencji była kondycja rynku mieszkaniowego. W dyskusji poruszono zagadnienia zrównoważonego rozwoju i dbałości o ekologię. Przedstawiano rozwiązania materiałowe i technologiczne podnoszące energooszczędność budynków. Naukowcy z Politechniki Krakowskiej i Akademii Górniczo – Hutniczej pokazali jak w praktyce stosować energooszczędne rozwiązania na etapie projektowania i wykonawstwa. Dyskusję dopełniła prezentacja nowoczesnych energooszczędnych budynków zrealizowanych na terenie Małopolski. Mówiono także o zieleni i konieczności ochrony Krakowa przed smogiem.

 

Duże zainteresowanie wzbudziła dwuczęściowa dyskusja o tym, jak rozwija się Kraków i jakie są jego dalsze perspektywy. Wzięli w niej udział deweloperzy, architekci oraz przedstawiciele władz samorządowych. Zebrani zwracali uwagę, na brak kompleksowych planów obejmujących duże tereny inwestycyjne oraz na ograniczenia prawne w poprawnym kształtowaniu polityki miasta.