SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA

Mamy zaszczyt poinformować, że Prezydium Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa w drodze Uchwały Nr 25/2021 z dnia 7 grudnia 2021 roku powołało Pana Profesora Marcina Furtaka w skład Komisji Techniczno - Konserwatorskiej SKOZK.

 

 

Do najważniejszych zadań Komisji Techniczno - Konserwatorskiej zgodnie z §13 ust. 4 Regulaminu SKOZK należy opiniowanie na wniosek przewodniczącego lub Prezydium Komitetu rozwiązań konserwatorskich, technicznych, budowlanych i inżynieryjnych zawartych w wybranych wnioskach o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, a także inicjowanie działań poszerzających wiedzę dysponentów zabytków o rozwiązaniach technicznych znajdujących zastosowanie w rewaloryzacji zabytków.