INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022

Dnia 01 października 2021 roku odbyła się 77. INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2021/2022 Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej

W programie uroczystości zaplanowano:

* Gaude Mater Polonia

* Otwarcie uroczystości Inauguracyji Roku Akademickiego 2021/2022

* Wystąpienie Rektora Politechniki Krakowskiej

* Wystąpienie Dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej PK

* Immatrykulacja

* Gaudeamus igitur

* Wykład inauguracyjny „Cyfrowa rewolucja w zarządzaniu infrastrukturą transportową” wygłoszony przez Tomasza Turczynowicza – Prezesa Zarządu Smart Factor

* Wręczenie nagrody GIB dla najlepszego studenta ostatniego semestru studiów II stopnia w roku akademickim 2020/2021