Uzyskanie stopnia doktora

 Jest nam niezmiernie miło poinformować, że pracownik MLBE Mirosław Dechnik, dnia 1 lipca br. uzyskał stopień doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie automatyka, elektronika i elektrotechnika.
 
Podstawę do nadania stopnia stanowiła rozprawa doktorska pt. „Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej, w kontekście adaptacji oświetlenia pomieszczeń w budynku biurowym poprzez personalizację warunków oświetlenia”, której promotorem jest dr hab. inż. Robert Stala, prof. AGH, natomiast promotorem pomocniczym dr inż. Szczepan Moskwa.
W rozprawie zawarto opisy analiz, badań symulacyjnych, ankietowych i doświadczalnych, prowadzonych z wykorzystaniem infrastruktury Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, dotyczących możliwości poprawy efektywności energetycznej oświetlenia w biurze typu open space, przy wykorzystaniu nowoczesnej instalacji elektrycznej stosowanej w budownictwie biurowym typu smart.