Szkolenie Design Builder

 Przy współpracy z Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej w terminie od 11.06.2021 do 12.06.21 r. 
odbyło się szkolenie pod nazwą:  "Przeprowadzanie analiz i symulacji energetycznych budynków przy użyciu programu Design Builder" 

w ramach realizacji projektu pn. "Programowanie doskonałości - PK XXI 2.0 Program rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022, umowa nr POWR.03.05.00-00-z224/17 dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Plan szkolenia obejmował:

 

Dzień 1

* zapoznanie uczestników z możliwościami programu Design Builder oraz teorią symulacji energetycznych budynków

* omówienie lokalizacji oraz regionalnych danych pogodowych używanych w programie

* modelowanie bryły budynku, rysowanie drzwi i okien oraz przegród wewnętrznych, podział budynku na strefy temperaturowe

* tworzenie wizualizacji

* definiowanie konstrukcji przegród oraz parametrów drzwi i okien, wyznaczanie szczelności budynku

* zadawanie parametrów termicznych budynku, w tym ilości użytkowników, temperatury w strefach, zysków wewnętrznych od urządzeń oraz procesów, parametrów oświetlenia oraz zacienienia

Dzień 2

* projektowanie uproszczonych systemów grzewczych i chłodzących

* zadawanie parametrów wentylacji naturalnej i mechanicznej

* obliczenie zapotrzebowania energii na ogrzewanie

* obliczenie zapotrzebowania energii na chłodzenie

* przeprowadzenie całorocznej symulacji energetycznej dla budynku

*analiza oświetlenia pomieszczeń światłem słonecznym

 

Część praktyczna:

*samodzielne zaprojektowanie budynku oraz interpretacja wyników analiz