PROGRAMOWANIE DOSKONAŁOŚCI - PK XXI 2.0

„Przeprowadzanie analiz i symulacji energetycznych budynków przy użyciu programu Design Builder” w ramach projektu "Programowanie Doskonałości - PK XXI 2.0. Program Rozwoju Politechniki Krakowskiej na lata 2018-2022" 

 

 

Design Builder to program do wykonywania całorocznych dynamicznych symulacji cieplnych budynków w EnergyPlus. Szkolenie umożliwia zdobycie wiedzy na temat zasad przeprowadzania symulacji energetycznych budynków, analizy komfortu cieplnego pomieszczeń oraz wpływu budynku na środowisko. Uczestnik po szkoleniu potrafi samodzielnie zamodelować budynek, zadać jego parametry termiczne oraz interpretować wyniki symulacji.

Program szkolenia:

DZIEŃ I

- zapoznanie uczestników z możliwościami programu Design Builder oraz teorią symulacji energetycznych budynków,

- omówienie lokalizacji oraz regionalnych danych pogodowych używanych w programie,

- modelowanie bryły budynku, rysowanie drzwi i okien oraz przegród wewnętrznych, podział budynku na strefy temperaturowe,

- tworzenie wizualizacji,

- definiowanie konstrukcji przegród oraz parametrów drzwi i okien, wyznaczanie szczelności budynku,

- zadawanie parametrów termicznych budynku, w tym ilości użytkowników, temperatury w strefach, zysków wewnętrznych od urządzeń oraz procesów, parametrów oświetlenia oraz zacienienia,

- projektowanie uproszczonych systemów grzewczych i chłodzących,

- zadawanie parametrów wentylacji naturalnej i mechanicznej,

 

DZIEŃ II

- obliczenie zapotrzebowania energii na ogrzewanie,

- obliczenie zapotrzebowania energii na chłodzenie,

- przeprowadzenie całorocznej symulacji energetycznej dla budynku,

- analiza oświetlenia pomieszczeń światłem słonecznym 

Część praktyczna:

- samodzielne zaprojektowanie budynku oraz interpretacja wyników analiz