Konferencja

JAKOŚĆ POWIETRZA A EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA 

 

W dniach 19 – 20 listopada 2020 roku za pomocą platformy clickmeeting odbyła się Konferencja „Jakość Powietrza a Efektywność Energetyczna” Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego było jej współorganizatorem.

W Konferencji JPEE 2020 uczestniczyło 330 osób. Wygłoszono 10 prezentacji. W panelach dyskusyjnych zasiadło 6 prelegentów reprezentujących środowiska naukowe, rządowe/samorządowe oraz przemysł.

W ciągu dwóch dni 19 – 20.11.2020 w sesjach tematycznych prelegenci z ośrodków naukowych i przemysłu przedstawili wyniki najnowszych badań i innowacyjne technologie, które mogą przyczynić się do ochrony klimatu poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zużycia energii. Przedstawiciele: Samorządu, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Krakowie opowiedzieli o doświadczeniach związanych z zagadnieniami dotyczącymi realizowanych zadań mających na celu podniesienie energooszczędności w budynkach oraz ochronę powietrza a także zmian prawnych dotyczących budownictwa i wprowadzenia standardów budynków niemal zeroenergetycznych, które dla nowych budynków publicznych obowiązują od stycznia 2019, a dla pozostałych wchodzą w życie od 01.01.2021 r. Podobnie jak w poprzedniej edycji Konferencji wydarzeniem towarzyszącym był konkurs pt.: „Innowacje w budownictwie energooszczędnym kluczem sukcesu”.

Celem konferencji było poszerzenie wiedzy dotyczącej efektywności energetycznej w budynkach i przedstawienie dobrych praktyk związanych z poprawą jakości powietrza.