PRACA

POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
ogłasza konkurs na stanowisko
starszego referenta technicznego
w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

 

 


1. Zakres wykonywanych zadań:

 • a) bieżący nadzór nad instalacjami grzewczymi, chłodniczymi, gazowymi i wentylacyjnymi w budynku MLBE
 • b) koordynacja prac konserwacyjnych urządzeń i instalacji HVAC w budynku MLBE
 • c) obsługa techniczna sprzętu MLBE;
 • d) prowadzenie badań pomiarowych, zbiór i analiza danych, przetwarzanie  danych z punktów pomiarowych
 • e) udział merytoryczny w przygotowaniu wniosków, grantów dotyczących realizacji prac naukowo-badawczych
 • f) inne czynności zlecane przez kierownika jednostki.

2. Niezbędne wymagania:

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera na kierunku Inżynieria Środowiska lub pokrewnym


3. Dodatkowe wymagania:    

 • uprawnienia budowlane projektowe i wykonawcze w specjalności instalacyjnej
 • obsługa programów MS OFFICE (Word, Excell, PowerPoint);
 • mile widziana umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej.
 • znajomość języka angielskiego, w przypadku obcokrajowców znajomość języka polskiego.


4. Wymagane dokumenty:

 • szczegółowe CV (z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowego zatrudnienia);
 • list motywacyjny;
 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie;
 • kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach;
 • kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje lub nabyte umiejętności.


Wymagane dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, pok. 137 w budynku Wydziału Inżynierii Lądowej w godz. 9:00-13.00 w terminie do 23 grudnia 2020 r.

Teczka z dokumentami powinna zawierać dopisek: dotyczy konkursu na stanowisko starszego referenta technicznego MLBE


Politechnika Krakowska zastrzega sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjęciu decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Złożone dokumenty można będzie odebrać w Dziale Spraw Osobowych i Socjalnych przy ul. Warszawskiej 24, w pok. 137 w dniu 11-15.01.2021r. Dokumenty, które nie zostaną odebrane w tym terminie, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Prosimy o dołączenie podpisanej klauzuli: wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i dokumentowania przebiegu zatrudnienia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 1182).