Konferencje

„Efektywność energetyczna kluczem do poprawy jakości powietrza w Małopolsce”

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, w ramach Projektu pn.:

„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, poddziałanie 1.3.3 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,

W dniu 10 grudnia 2019 r. w Zakopanem w ramach wydarzenia pn.:

„Efektywność energetyczna kluczem do poprawy jakości powietrza w Małopolsce”

zorganizował konferencję regionalną pn.:

„Instrumenty realizacji wymagań uchwał antysmogowych w Małopolsce”.

Konferencja skierowana była do samorządów terytorialnych województwa małopolskiego. Jej celem było przekazanie informacji o podejmowanych działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej, wspomagających je instrumentach finansowych, jak również prezentacja przedsięwzięć antysmogowych podejmowanych w małopolskich samorządach.

W ramach konferencji odbyły się wykłady dotyczące m. in. projektów doradztwa energetycznego, uchwał antysmogowych w województwie małopolskim, taryf antysmogowych, inteligentnego oświetlenia oraz produktów Smart City, pilotażowego programu Stop Smog, elektromobilności, ciepłownictwa.

Jedną z prelekcji poprowadził dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK 

 „Energia w gminie – poprawa efektywności energetycznej JST”