Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego członkiem Komisji ds. Przewodów Doktorskich w dziedzinie materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego i fizyki budowli.

Na wniosek dr hab. inż. Izabeli Hager, prof. PK przewodniczącej Komisji ds. Przewodów  Doktorskich w dziedzinie materiałów budowlanych, budownictwa ogólnego i fizyki budowli oraz Uchwały Rady Naukowej z dnia 15.01.2020 roku dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK został włączony w skład ww. Komisji,  zajmującej się sprawami związanymi z przewodami doktorskimi na Wydziale Inżynierii Lądowej w dyscyplinie Inżynieria Lądowa i Transport

 

Przewodniczący
dr hab. inż. Izabela Hager, prof. PK

Członkowie
prof. dr hab. inż. Leszek Mikulski
prof. dr hab. inż. Jacek Śliwiński
dr hab. inż. Lucyna Domagała, prof. PK
dr hab inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK
dr hab. inż. Tomasz Kisilewicz, prof. PK
dr hab. inż. Jerzy Pamin, prof. PK
dr hab. inż. Andrzej Winnicki, prof. PK
dr hab. inż. Teresa Stryszewska
dr hab. inż. Tomasz Tracz