Pracownicy Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego w składzie Rady Naukowej Izby Galicyjskiej

dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK oraz dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak zostali powołani  w skład Rady Naukowej Izby Galicyjskiej 

Galicyjska Izba Budownictwa, jest organizacją samorządu gospodarczego zrzeszającego na zasadach dobrowolnej podmioty gospodarcze zajmujące się budownictwem w szczególności: projektowaniem, usługami budowlanymi, obrotem materiałami budowlanymi, spółdzielniami mieszkaniowymi, zawodowymi inwestorami oraz jednostkami prowadzącymi  działalność finansową, wydawniczą, edukacyjno-szkoleniową, badawczą, produkcyjną, marketingową i inwestycyjną.

Celem Galicyjskiej Izby Budownictwa jest integracja środowisk budowlanych w Małopolsce i na Podkarpaciu. Członkowie Izby mają świadomość, że organizacje tego typu są ważnymi partnerami dla samorządu lokalnego i władz centralnych.

Pierwsza reakcja na informację o inicjatywie powołania do życia Galicyjskiej Izby Budownictwa była bardzo pozytywna. Odpowiedziało na nią 65 firm, wśród nich wiele czołowych - m.in. Chemobudowa Kraków SA, Krak-Chem, AWIM, Leier, Fakro, Inter-Bud, Tętnowski Development. W gronie członków Galicyjskiej Izby  znajdują się banki, szkoły budowlane, jest również akces ze strony uczelni - Politechniki Krakowskiej, AGH, Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Uniwersytetu Rolniczego, który ma wiele kierunków związanych z działalnością inwestycyjną realizowaną w środowisku rolniczym.