Wymiana dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji wyników badań

25 listopada 2019 gościliśmy przedstawicieli Uniwersytetu w Pardubicach, przedstawicieli Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Technicznego w Brnie jak również przedstawicieli Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej

 

Nasi Goście mieli okazję zwiedzić Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego jak również zapoznać się z jego możliwościami badawczymi.

Spotkanie miało na celu wymianę dobrych praktyk w zakresie komercjalizacji wyników badań.  Uczestnicy spotkania wraz z pracownikami CTT PK dyskutowali na temat
zarządzania IP na uczelniach, transferu technologii, finansowania międzynarodowej ochrony patentowej oraz współpracy z przemysłem i tworzenia spółek spin-off.