Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Zabytki i Energia”

Sprawozdanie z Konferencji naukowej „Zabytki i Energia”

 

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Wydział Inżynierii Lądowej

Politechnika Krakowska, ul. Warszawska 24 Kraków

23-24 wrzesień 2019 r.

 

W dniach 23-24 września 2019 w Krakowie, w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki odbyła się II Konferencja „Zabytki i Energia” poświęcona problemom ochrony modernistycznych tynków szlachetnych.

Konferencja Zabytki i Energia połączyła tematykę poświęconą ochronie i konserwacji szlachetnych tynków międzywojnia z tematyką prawidłowej konserwacji i termomodernizacji obiektów modernistycznych. Jej rezultatem była dyskusja, wypracowanie „know-how” postępowania  oraz opracowanie i opublikowanie Wytycznych dobrych praktyk ochrony tynków modernistycznych

 

Konferencja została zorganizowana w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych. Organizatorem Konferencji było Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechnika Krakowska.

 

Współorganizatorami byli:

- Polski Komitet Narodowy ICOMOS

- Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa

- Wydział Konserwacji-Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki  

   w  Krakowie

 

Konferencja została objęta patronatami wielu instytucji, organizacji oraz jednostek naukowych

 

Patronaty honorowe:

• WICEMINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dr. hab. MAGDALENA GAWIN

• MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO - WITOLD KOZŁOWSKI

• PREZYDENT MIASTA KRAKOWA - prof. zw. dr hab. JACEK MAJCHROWSKI

• JM REKTOR POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ - prof. dr hab. JAN KAZIOR

• JM REKTOR AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH W KRAKOWIE - prof. dr hab. STANISŁAW TABISZ

• SPOŁECZNY KOMITET ODNOWY ZABYTKÓW KRAKOWA

• NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

• OGÓLNOPOLSKA RADA KONSERWATORÓW DZIEŁ SZTUKI 

PRZY ZARZĄDZIE GŁÓWNYM ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW 

• MAŁOPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW - dr hab. MONIKA BOGDANOWSKA

 

Patronaty medialne:

• RADIO KRAKÓW

• SPOTKANIA Z ZABYTKAMI

 

Patronaty prasowe:

• CZASOPISMO „WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE”

• CZASOPISMO "RENOWACJE I ZABYTKI"

 

Patronaty techniczne:

• MAŁOPOLSKIE CENTRUM BUDOWNICTWA ENERGOOSZCZĘDNEGO PK

• MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

• MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

• STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

 

Do współpracy w przygotowaniach przy konferencji do Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego dołączyli również:

• NARODOWY INSTYTUT DZIEDZICTWA

• INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

• SEKCJA KONSERWACJI ZPAP OKRĘG KRAKÓW

• KOŁO MŁODYCH ZPAP OK

• KOŁO NAUKOWE WKiRDS ASP

 

Konferencja „Zabytki i Energia” została otwarta przez Rektora prof. dr hab. inż. Jana Kaziora, Dziekana dr hab. inż. Andrzeja Szaratę, prof. PK a także przez Dyrektora Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka.

 

Pierwszego dnia konferencji w trzech sesjach panelowych przedstawiono 9 referatów. 

I Panel (ogólny, stan badań, zasób, prawo)

1. „Wykład wprowadzający" dr hab. Bogusław Krasnowolski, prof. UPJPII

2. „Modernistyczne tynki w Gdyni” dr hab. inż. arch. Robert Hirsch, prof. PG

3. „Tynki szlachetne w Nowej Hucie” dr Waldemar Komorowski kustosz w Pracowni Ikonografii Krakowa Muzeum Narodowego w Krakowie

   

II Panel (konserwatorski)

 

1. „Problemy zniszczeń zabytków modernizmu na przykładzie obiektów z Krakowa”, Bożena Boba Dyga,Sekcja Konserwacji ZPAP OK

2. „Technologie konserwatorskie”,dr hab. inż. arch. Kazimierz Butelski, prof. PK, Politechnika Krakowska

3. „Problematyka konserwatorska”, dr Mariusz Wrona, Akademia Sztuk Pięknych

 

III Panel (budowlany)

1. „Termomodernizacja obiektów zabytkowych”, dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, Politechnika Krakowska

2. „Diagnostyka i osuszanie zawilgoconych budynków ( uporządkowanie systemów)”, dr inż. Barbara Ksit, Politechnika  Poznańska

3. „Tynki szlachetne - problemy badawcze i konserwatorskie”, dr Paweł Karaszkiewicz, PWSZ Nysa, ASP Kraków

 

Dzień zakończył się spacerem śladami krakowskiego modernizmu

 

W drugi dzień Konferencji „Zabytki i Energia” został przewidziany:

- wyjazd studyjny do Nowej Huty „powojenny modernizm” 

- prezentacja wytycznych konserwatorskich

- oraz dyskusja pokonferencyjna

 

Dodatkowo inż. Adam Gatniejewski przedstawił ciekawą prezentację „Uratujmy jerzyki”-związaną z termomodernizacją budynków.

Podczas konferencji był wyświetlany film promujący Miasto Kraków.

Na koniec uczestnicy Konferencji zwiedzili Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

 

W Konferencji ZiE uczestniczyło ok. 150 osób. Konferencja ze względu na ciekawy program cieszyła się powodzeniem wśród architektów, zarządców nieruchomości, konserwatorów zabytków a także przedstawicieli samorządu terytorialnego, naukowców i studentów.

 

Z początkiem przyszłego roku planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych.