Innowacyjne Safari

10 czerwca 2019 r. rozpoczyna się w Krakowie 9. Małopolski Festiwal Innowacji – największe tego typu wydarzenie w kraju.

Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego zaprasza uczesnitników festiwalu 13 czerwca 2018 roku w godzinach:

10:00 – 11:30 w ramach punktu "Innowacyjne Safari" na:

  • prezentacje profilu i obszaru działalności Laboratorium, w tym uczestniczących w spotkaniu poszczególnych pracowników naukowych
  • rozmowy indywidualne przedsiębiorców z pracownikami naukowymi przy pojedynczych stanowiskach w formule „face to face”

 

Innowacyjne Safari to inicjatywa mająca na celu wsparcie małopolskich MŚP w dostępie do środowisk naukowych Krakowa i ich wiedzy specjalistycznej w obszarze małopolskich inteligentnych specjalizacji. Spotkania będą miały charakter informacyjny służący zapoznaniu się małych i średnich przedsiębiorców z Małopolski z ofertą naukową i obszarami działania jednostek B+R oraz centrów transferu technologii z regionu. Będzie to także doskonała okazja do indywidualnej rozmowy i nawiązania bezpośredniego kontaktu z naukowcami.

 

Więcej informacji:

https://www.innowacyjna.malopolska.pl/malopolski-festiwali-innowacji/