Spotkanie eksperckie PIPC

Spotkanie eksperckie dla branży chemicznej w ramach Programu „Odpowiedzialność i Troska”

„W kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym – LCA, monitorowanie i dobre praktyki”

 

27 maja 2019 roku, Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (L-6), Kraków

 

10.30 – 11.00  Rejestracja uczestników, powitalna kawa

11.00 – 12.15  Środowiskowe oceny produktów i procesów w łańcuchu wartości - LCA i GOZ

                      dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH, IGSMiE PAN

12.15 – 12.35  Monitorowanie założeń GOZ w wybranych krajach

                      Piotr Kubica

12.35 – 12.45  Przerwa kawowa

12.45 – 13.30  System weryfikacji technologii środowiskowych jako narzędzie wdrażania innowacji dla GOZ

                      Izabela Ratman-Kłosińska, Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

13.30 – 13.50  SYMBI – „Symbioza przemysłowa na rzecz zrównoważonego rozwoju regionalnego i efektywnego gospodarowania zasobami w gospodarce o obiegu zamkniętym”

                      Aneta Widak, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

13.50 – 14.05  Prezentacja dotycząca Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (L-6)

                      dr hab. inż. arch. Marcin Furtak, prof. PK, Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego

14.05 – 14.35  Zwiedzanie Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego (L-6)

 

Więcej informacji:

www.pipc.org.pl/aktualnosci/warsztat-spotkanie-z-ekspertem,p1786055240