I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji

23 kwietnia w Krakowie odbył się w Krakowie Kongres Niskiej Emisji. Jednym z tematów wydarzenia było budownictwo energooszczędne, jako sposób ograniczenia niskiej emisji. Politechnika Krakowska i MCBE było partnerem wydarzenia.

Nie ma lepszego miejsca do debaty na ten temat w Polsce niż Kraków, gdzie 23 kwietnia 2015 roku odbył się I Ogólnopolski Kongres Niskiej Emisji.
Celem kongresu była analiza wniosków płynących z dotychczasowych działań podejmowanych na rzecz ograniczenia niskiej emisji oraz przede wszystkim przedstawienie konkretnych działań, które pozwolą na jej ograniczanie w przyszłości. Tym cenniejsza była dyskusja inaugurująca kongres, w której udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Najwyższej Izby Kontroli oraz władz województwa małopolskiego i miasta Krakowa. Bardzo ważna deklaracja padła z ust Pani Doroty Zawadzkiej-Stępniak (z-ca prezesa NFOŚiGW), która potwierdziła fakt trwających w funduszu prac nad uruchomieniem programu wspierającego działania termomodernizacyjne w gospodarstwach domowych, co z punktu ograniczania niskiej emisji w sektorze bytowo-komunalnym jest kwestią niezwykle istotną. Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynku przekłada się bezpośrednio na zmniejszenie zapotrzebowania budynku na ciepło, a co za tym idzie nawet w przypadku wykorzystywania paliw stałych, na mniejszą emisję produktów spalania do atmosfery.