Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego

W dniu 26 marca 2015 roku, na Politechnice Krakowskiej, odbyła się konferencja promująca Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego. Certyfikat jako pierwsze polskie opracowanie tego typu wdrażane na skalę krajową, jest odpowiedzią na zapotrzebowanie użytkowników, wykonawców oraz producentów związanych z rynkiem budownictwa niemal zeroenergetycznego. 

 

Głównym tematem konferencji było zaprezentowanie wytycznych związanych z przyznawaniem Certyfikatu oraz metodologia jego opracowania. Certyfikat został przygotowany w efekcie współpracy Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6, Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego - jednostek Politechniki Krakowskiej oraz ekspertów Narodowej Agencji Poszanowania Energii i Polskiej Akademii Nauk. Naukowcy wzięli pod uwagę regionalne warunki klimatyczne i określili wytyczne jakie powinien spełniać budynek uznany za energooszczędny.

W konferencji podjęto min tematykę:

  • Certyfikatu Małopolskiego Budownictwa Energooszczędnego
  • Jak spełnić wymogi certyfikatu energooszczędności? Rady dla inwestorów i projektantów
  • Podsumowanie projektu SPIN - Model Transferu Innowacji w Małopolsce
  • Współpraca Nauka-Przemysł-Wynalazek. Innowacyjny wynalazek termowizyjny naukowców PK i przedsiębiorców
  • Uregulowania prawne związane budownictwem energooszczędnym
  • Finansowanie i wsparcie dla budownictwa energooszczędnego oraz inwestycji energooszczędnych 
  • Finansowanie energooszczędnego budownictwa oraz badań energooszczędnych z programu Horizon 2020 
  • Fundusze strukturalne w perspektywie finansowej 2014-2020 ze szczególnym uwzględnieniem usług B+R dla przedsiębiorców sektora energooszczędnego. 
  • Certyfikat energooszczędności szansą na rozwój gmin. Tarnów - miastem efektywności energetycznej.

Gościnnie wystąpił również prof Petr Hajek, z Uniwersytetu Technicznego w Pradze, który zaprezentował temat:

  • Zrównoważone budownictwo - materiały i energooszczędne podejście

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom.