Relacja z Konferencji "Zabytki i Energia"

W dniach 16-17 listopada w Krakowie, w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki odbyła się Konferencja „Zabytki i Energia” poświęcona problemom użytkowania, adaptacji, przebudów i modernizacji obiektów historycznych w kontekście zużycia i gospodarowania energią. W jej trakcie zaprezentowano rozwiązania technologiczne i materiałowe służące poprawie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, możliwych do zastosowania w substancji zabytkowej. Pierwsza edycja ZiE rozpoczęła cykl, w ramach którego środowisko naukowców, zarządców nieruchomości, użytkowników oraz projektantów wymieni doświadczenia, a także rozpocznie prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk.

Konferencja została zorganizowana w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych. Organizatorem Konferencji było Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego Politechnika Krakowska.

Patronatem honorowym Konferencję objęli:

- Wojewoda Małopolski - Piotr Ćwik

- Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa

- JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. Jan Kazior

Patronatem medialnym Konferencję objęli:

- Dziennik Polski

- Radio Kraków

- Spotkania z Zabytkami

Patronatem prasowym Konferencję objęli:

- Czasopismo „Wiadomości Konserwatorskie”

- „Renowacje i Zabytki”

Patronatem technicznym Konferencję objęli: 

- Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków 

- Małopolska Okręgowa Izba Architektów 

- Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa

- Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego PK

- firma GEZE Polska Sp. z o. o.

- firma Ponzio Polska Sp. z o. o.

- firma SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA

Konferencja ZiE otrzymała Partnerstwo Miasta Krakowa.

Konferencja „Zabytki i Energia” została otwarta przez Prorektora ds. nauki prof. dr hab. inż. Tadeusza Tatarę, Prorektora ds. ogólnych dr hab. inż. arch. Andrzeja Białkiewicza, prof. PK a także przez Dyrektora Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka.

Pierwszego dnia konferencji w trzech sesjach panelowych przedstawiono 11 referatów. 

Referaty dotyczyły energooszczędnych technologii wykorzystywanych w budynkach zabytkowych, możliwości zastosowań energooszczędnych rozwiązań w budynkach zabytkowych, na podstawie: Hotelu Stary i Starej Zajezdni w Krakowie oraz Hotelu Monopol we Wrocławiu i Hotelu Monopol w Katowicach. Na koniec pierwszej sesji dyskutowano  o organizacji i integracji informacji w modelu - bazie danych o obiekcie zabytkowym. Podczas Konferencji przedstawione zostały możliwości technologii na przykładzie krakowskich kamienic, zabytkowych budynków poprzemysłowych oraz obiektów wpisanych na Światową Listę Dziedzictwa UNESCO.

W trakcie drugiego panelu poruszono temat termomodernizacji budynków zabytkowych. Nawiązano do modernizacji budynku do standardu nZEB, będącego pod ochroną konserwatora zabytków. Kolejne referaty dotyczyły ocieplania ścian ceglanych z muru pruskiego budynków zabytkowych od strony wewnętrznej oraz tematyki związanej z instalacjami sanitarnymi i grzewczymi w rysie historycznym od starożytności do współczesności.

Referaty trzeciej sesji przybliżyły zagadnienia związane z zintegrowanym systemem sterowania wykorzystywanym  w budynkach zabytkowych oraz zarządzaniem obiektami zabytkowymi w aspekcie oszczędzania energii.

Drugi dzień Konferencji „Zabytki i Energia” został rozpoczęty panelem dyskusyjnym.

Podczas warsztatów zostały zaprezentowane zastosowania energooszczędnych systemów Ponzio w obiektach zabytkowych. Referat ten wygłosił przedstawiciel firmy. Kolejną prezentację pt.: „Piękno szkła a architektura z sukcesem” zaprezentował reprezentant firmy SAINT-GOBAIN BUILDING GLASS POLSKA. W ostatnim referacie dotyczącym rozwiązań bezpieczeństwa dla budownictwa wystąpił przedstawiciel firmy GEZE Polska Sp. z o.o. 

Dodatkową atrakcją były pokazy palenia przegród szklanych, uwzględniające zróżnicowane warunki pożarowe oraz parametry bezpieczeństwa. Na koniec uczestnicy Konferencji zwiedzili Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

W Konferencji ZiE uczestniczyło ok. 100 osób. Konferencja ze względu na ciekawy program cieszyła się powodzeniem wśród architektów, zarządców nieruchomości, konserwatorów zabytków a także przedstawicieli samorządu terytorialnego, naukowców i studentów.

Z początkiem przyszłego roku planowane jest wydanie materiałów pokonferencyjnych.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

fot. Michał Ciuła