Konferencja naukowa pt. „Centralny Okręg Przemysłowy. W kierunku innowacyjnej gospodarki w Polsce” - relacja

8 września br. w Stalowej Woli odbyła się konferencja naukowa pt. „Centralny Okręg Przemysłowy. W kierunku innowacyjnej gospodarki w Polsce”. Wydarzenie zorganizowano w ramach obchodów 80 – lecia powstania Centralnego Okręgu Przemysłowego.

Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Organizatorami konferencji było Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego, Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej, Miasto Stalowa Wola oraz Muzeum Regionalne w Stalowej Woli.

Idea konferencji „Teraz COP” wynika z potrzeby kultywowania i rozwoju tradycji związanych z budową Centralnego Okręgu Przemysłowego. Jej celem jest popularyzacja dziedzictwa kulturowego związanego z COP jako elementu kształtującego współczesną świadomość historyczną, gospodarczą a także tworzącą fundament aktualnych zawierzeń gospodarczych i administracyjnych.

Wydarzenie zgromadziło kilkuset przedstawicieli świata nauki, biznesu, samorządowców oraz polityków. Uczestnikami konferencji byli m.in.: Sekretarz Stanu Ministerstwa Rozwoju dr Jerzy Kwieciński, wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, wicemarszałek województwa podkarpackiego Bogdan Romaniuk, posłanka Elżbieta Duda, poseł Wojciech Buczak, poseł Rafał Weber, wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Wśród tematów dyskusji poruszano kwestie związane ze współczesnymi innowacjami w przemyśle zbrojeniowym, lotniczym, energetycznym, architekturze oraz ze sposobami finansowania innowacji przyszłości.

Dyrektor Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego dr hab. inż. arch. Marcin Furtak przewodniczył komitetowi naukowemu konferencji,  w jego pracach uczestniczyła także dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak. Za sprawy organizacyjne odpowiadał cały zespół MLBE.

Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak w trakcie konferencji wygłosił referat o nowoczesnych założeniach architektoniczno-urbanistycznych w COP i ich roli w kształtowaniu struktury miejskiej. Dr inż. Anna Romańska-Zapała zaprezentowała wyniki długotrwałych badań i prac związanych z trójwymiarową termowizyjną mapą Stalowej Woli.