MLBE podczas OpenLivingLab Days 2017

W dniach 29 sierpnia - 1 września 2017 r. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja OpenLivingLab Days 2017. Organizatorem wydarzenia było European Network of Living Labs (ENoLL), a koordynatorem polskiej edycji Krakowski Park Technologiczny. W konferencji aktywnie uczestniczyło Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego.

30 sierpnia 2017 r. odbyła się wizyta studyjna w naszym Laboratorium, podczas której uczestnicy międzynarodowej społeczności naukowej mogli zapoznać się z infrastrukturą budynku oraz wyposażeniem badawczym wykorzystywanym podczas prowadzonych prac naukowych. 

1 września 2017 r. w Krakowskim Parku Technologicznym odbyły się warsztaty pt. Leveraging Behavioral Change for Energy Efficiency in Public Buildings, podczas których Dyrektor MLBE dr hab. inż. arch. Marcin Furtak uczestniczył w panelu eksperckim i wygłosił dla uczestników warsztatów mowę podsumowującą obrady.