Promocja doktorów i doktorów habilitowanych

W dniu 10 maja br. w Sali Senackiej Politechniki Krakowskiej odbyło się uroczyste wręczenie promocji doktorów i doktorów habilitowanych. W jej  trakcie Rektor Politechniki Krakowskiej prof. dr. hab. inż. Jan Kazior wręczył dyplom doktora habilitowanego Dyrektorowi Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego arch.  Marcinowi Furtakowi. 

 

 

Dr hab. inż. arch. Marcin Furtak uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej architektura i urbanistyka z wyróżnieniem nadany uchwałą Rady Wydziału Architektury PK z dnia 14 grudnia 2016 r.