Kolejny wniosek o udzielenie patentu

Kolejny wniosek autorstwa dr hab. inż. arch. Marcina Furtaka, dr inż. Małgorzaty Fedorczak-Cisak oraz mgr inż. Jakuba Rudolfa pt."Gruntowy powietrzny wymiennik ciepła"

został zarejestrowany w Urzędzie Patentowym RP na rzecz Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki.