Dzień Wynalazków na PK

Podczas tegorocznego Dnia Wynalazków zaprezentowano innowacyjne rozwiązania techniczne, dotyczące technologii bezpieczeństwa i zdrowia. Jednym z zademonstrowanych rozwiązań był System Diagnostyki Psychofizjologicznej (SDP).

Urządzenie umożliwia przeprowadzanie w różnych warunkach badań sprawności funkcji psychomotorycznych m.in. u osób po urazach neurologicznych, monitorowanie postępów w rehabilitacji neurologicznej oraz badań dynamiki procesów otępiennych u osób w podeszłym wieku, a także monitorowania zakresu oddziaływania środków farmakologicznych na sferę psychomotoryczną

człowieka, badań predyspozycji (stałych jak i aktualnych) osób do wykonywania zawodów trudnych i niebezpiecznych. 

System Diagnostyki Psychofizjologicznej powstał przy współpracy pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w  Katowicach oraz firmy GPE Psychotronics. Obecnie System testowany jest na Politechnice Krakowskiej w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego w celu dokonania modyfikacji i przystosowania go do badań ludzi przebywających w budynkach w określonych warunkach użytkowych.  

 

Prace te prowadzi dr inż. Anna Romańska-Zapała z Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego. Kolejnym etapem są badania eksperymentalne, gdzie przy wykorzystaniu możliwości zintegrowanego systemu sterowania procesami oraz Systemu Diagnostyki Psychofizjologicznej weryfikowane będą reakcję osób badanych na zmienne warunki użytkowe.