Konferencja „Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech”

24 listopada 2016 r. przedstawiciel MLBE mgr inż. Jakub Rudolf wziął udział w konferencji organizowanej przez Polsko-Nieniecką Izbę Przemysłowo-Handlową „Efektywność energetyczna budynków w Polsce i w Niemczech”.

Celem konferencji była prezentacja niemieckiego rynku efektywności energetycznej budynków i stosowanych tam technologii oraz rozważenie możliwości współpracy w tym obszarze firm polskich i niemieckich. Wykłady w trakcie konferencji były wygłaszane przez specjalistów z Polski i z Niemiec.