Szkolenie dla polskich specjalistów

18 listopada br. odbyło się Szkolenie dla polskich specjalistów dotyczące modernizacji budynków użyteczności publicznej

do standardu blisko zero-energetycznego współorganizowane przez MCBE. W panelu architektoniczno-budowlanym  uczestniczy ze swoim wykładem dr inż. arch. Marcin Furtak.
Szkolenie realizowane było w ramach projektu pn. „Koncepcja dostosowania dwóch wybranych budynków do standardu niemal zero-energetycznego” o akronimie KODnZEB. Projekt realizowany jest w ramach programu biletarnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii Projekt w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej.