MLBE w Herman Rietschel Instytut

W dniach 3-4 listopada 2016 r. przedstawiciele Małopolskiego Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego L-6 w składzie Dyrektor MLBE dr inż. arch. Marcin Furtak

oraz mgr inż. Jakub Rudolf odwiedzili Herman Rietschel Instytut  na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.
W ramach wyjazdu omówiono szczegóły współpracy pomiędzy jednostkami. Obie strony zadeklarowały chęć wspólnego aplikowania do projektów badawczych w ramach polsko-niemieckich konkursów organizowanych m.in. przez NCN (konkurs Beethoven).
Przedstawiciele Instytutów uzgodniły procedurę uruchomienia staży dla pracowników w celu pogłębienia wiedzy i wymiany doświadczeń oraz  staży studenckich.
Integralna częścią wizyty w UT Berlin była prezentacja Herman Rietschel Instytut, podczas której zaprezentowane zostały aktualnie prowadzone badania takie jak: Badania komfortu cieplnego w pomieszczeniu wyposażonym w okna z elementami grzewczymi,  wpływ rozpływu powietrza w sali konferencyjnej na komfort cieplny w zależności od ilości użytkowników, badania z wykorzystaniem systemu PIV i użyciu generatora bąbelkowego, badania czynników ograniczających zużycie energii poprzez zmniejszenie  tarcia czynnika obiegowego, systemy wentylacji w pomieszczeniach o wysokiej czystości takich jak sale operacyjne czy pomieszczenia clean room.
Dzięki spotkaniu z prof. Martinem Kriegel oraz inż. Stefanem Brandt zacieśniono kontakty z Uniwersytetem Technicznym w Berlinie.