Inauguracja roku akademickiego 2016/17 na Wydziale Inżynierii Lądowej

4 października zainaugurowano rok akademicki 2016/2017. Inaugurację poprowadził nowy dziekan dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK,

któremu zespół MLBE składa serdeczne życzenia owocnej kadencji oraz sukcesów w trakcie pełnienia funkcji dziekana Wydziału Inżynierii Lądowej.