Inauguracja roku akademickiego 2016/2017

Politechnika Krakowska zainaugurowała rok akademicki 2016/2017. Inaugurację poprowadził nowy rektor PK prof. Jan Kazior, któremu zespół MLBE składa gorące życzenia udanej kadencji i wielu satysfakcjonujących decyzji w trakcie sprawowania władzy na Politechnice Krakowskiej.

W rozpoczętym roku akademickim na siedmiu wydziałach PK i 26 kierunkach studiów kształcić się będzie blisko 16 tysięcy studentów, z tego 3,7 tys. na pierwszym roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Fot. Jan Zych