Konferencja EFNI

W dniach 28÷30 września w Sopocie odbyło się Europejskie Forum Nowych Idei " Przyszłość pracy. Realia, marzenia i mrzonki".

Przedstawiciele MLBE w składzie dr inż. arch. Marcin Furtak oraz dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak uczestniczyli w obradach dotyczących m.in. wyzwań i perspektyw w Unii Europejskiej.

Europejskie Forum Nowych Idei to międzynarodowe spotkanie dyskusyjne środowisk biznesowych na temat przyszłości Europy i jej gospodarki, postrzeganych w szerokim, globalnym kontekście. Jest organizowane od 2011 r. przez Konfederację Lewiatan we współpracy z BUSINESSEUROPE, Miastem Sopot oraz polskimi i międzynarodowymi firmami i instytucjami. Co roku na świecie pojawiają się setki nowych idei mających zmieniać różne aspekty rzeczywistości.

Źródło: www.efni.pl